موریانه زدایی

عملیات موریانه زدایی در مرکز روانشناسی دانش

/post-204
اجرایی عملیات موریانه زدایی کاملا حرفه ای با کارآمدترین سموم علیه موریانه های زیرزمینی در مرکز روانشناسی دانش در استان تهران توسط تیم مجرب و مجهز شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز

کلیپ عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزل آلوده در شهر اهواز

/termite-control-operation-in-ahvaz
اجرای عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزلی آلوده در شهر اهواز با همکاری تیم علمی شرکت ورسا صنعت سبز و تیم اجرایی شرکت بسیار منظم و دقیق حامیان پویش ونداد

موریانه‌ها؛ معماران تخریبگر

/termites1
​​​​ما انسان ها در محیط اطراف خود ممکن است با موجودات مختلفی سروکار داشته باشیم. این موجودات ممکن است در لوازم خانه ی ما برای خود خانه ای یا بهتر است بگوییم کشوری بسازند. این موجودات به عنوان تخریب کننده های املاک انسانی و سازنده های تپه های عظیم در بیابان ها شناخته شده اند.