مته زنی

عملیات موریانه زدایی در مرکز روانشناسی دانش

/post-204
اجرایی عملیات موریانه زدایی کاملا حرفه ای با کارآمدترین سموم علیه موریانه های زیرزمینی در مرکز روانشناسی دانش در استان تهران توسط تیم مجرب و مجهز شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز