علائم ساس در منزل

ساس ها

/post-58
ساس چیستساس حشره ای خونخوار است که در سحر گاه قبل از طلوع آفتاب از خون انسان یا سایر پستانداران یا پرندگان تغذیه می کند.