شپشک آرد

کنترل آفات سیلو های گندم

/post-94
سیلو چیستسیلو فضا هایی است که در آن گندم نگه داشته می شود و از قدیم وجود داشته و حالا سیلو های مدرن وجود دارد.