سوسک چرمخوار

سوسک گوشتخوار

/post-82
سوسک گوشتخوار چیست یکی  از حشرات آفت انباری می باشد و همانطور که از نام آن پیداست در سردخانه و محل  های نگهداری و جابجایی گوشت های گرم و سرد وجود دارند و از آن ها تغذیه می کنند.