سوسک داروخانه

سوسک داروخوار یا سوسک دارو یا سوسک داروخانه

/post-84
سوسک داروخوار چیست همانطور که از نام آن مشخص می باشد این سوسک آفات دارو ها بوده و جزء آفات انباری می باشد.