سمپاشی منازل تابستان

محافظت از خانه در برابر حشرات در فصل تابستان

/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
در فصل تابستان که از سردی هوا کاسته می  شود آفات تمایل دارند از پناهگاه خارج شده و به داخل خانه که از محیط بیرون  دارای دمای مناسب تری است، هجوم آورند و اگر از خانه خود محافظت نکنید  خانه شما می تواند خانه آن ها شود. حالا سوال اینجاست که برای جلوگیری از  پذیرش این هم اتاقی های مهاجم در این فصل چه کاری می توانید انجام دهید؟در زیر به شما می گوییم که باید برای محافظت از خانه خود چه کارهایی باید انجام دهید: