حامیان پویش ونداد

کلیپ عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزل آلوده در شهر اهواز

/termite-control-operation-in-ahvaz
اجرای عملیات موریانه زدایی (موریانه جنس Amitermes) از منزلی آلوده در شهر اهواز با همکاری تیم علمی شرکت ورسا صنعت سبز و تیم اجرایی شرکت بسیار منظم و دقیق حامیان پویش ونداد

همه چیز در رابطه با سمپاشی

/spraying-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C
سم چیست هر ماده ای (شیمیایی، سم گیاهی و ...) که باعث اختلال در عملکرد طبیعی فیزیولوژیک موجودات زنده شود سم نامیده می شود.سمپاشی چیست سم  پاشی یا Spraying  یکی از روش های اصلی کنترل آفات است که در آن سم  پس از اختلاط با حلال (آب، روغن و ...) در  درون دستگاه های سمپاشی ریخته شده و بعد از تنظیم نازل (کالیبراسیون) به  صورت خطی، نواری و یا نقطه ای بر روی سطح مورد نظر پاشیده می شود.