بندپا

رتیل

/solifugae
رتیل چیست گروهی از عنکبوتیان با بدنی پر از مو و ظاهری ترسناک می باشد که بیش از 1000 گونه از آن در سراسر جهان وجود دارد.

خرخاکی گلوله ای

/%D8%AE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C
خرخاکی گلوله ای (pillbug) چیست نوعی  سخت پوست است که در هنگام احساس خطر خود را جمع و به صورت توپ (گرد) در می  آورد و به این علت به آن خرخاکی گلوله ای می گویند. منشاء این سخت پوستان  اوروپا است و در سراسر جهان گسترش یافته است. این سخت پوستان خشکی زی هستند  و تمام طول عمر خود را در خشکی سپری می کنند.

مگس سرکه

/post-149
مگس سرکه چیست مگس سرکه با نام علمی Drosophilidae، خانواده ای از مگس ها با اندازه بسیار کوچک می باشد و جزء آفات انباری می باشد.

انواع مایت های انگلی

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
مایت یا هیره جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و زیر رده کنه سانان می باشد، میزبان این حشرات بر اساس گونه انواع پرندگان یا پستانداران یا هر دو می باشد، به طور کلی در ترک های خاک ، مایت ها به راحتی از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده یا اقلام ناقل از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند. Chiggers در مناطق مرطوب روستایی با چمن های بلند و گیاهان بلند وجود دارد.مایت های گال برای زندگی به یک میزبان انسانی یا حیوانی احتیاج دارند. آنها در پوست شما یک حفره ایجاد می کنند و در آن تخم می گذارند.مایت های Demodex دو نوع  اصلی آن روی بدن شما زندگی می کند.مایت های پرندگان و جوندگان معمولا در لانه و روی بدن این حیوانات زندگی می کند و وقتی که حیوان بمیرد ممکن است به انسان منتقل شودمایت های بلوطمعمولاً از مگس های کوچکی که روی برگ بلوط زندگی می کنند تغذیه می کنند اما می توانند از درختان ریخته و انسان را گاز بگیرند.مایت های خارش دار نیدر غلات ذخیره شده ، یونجه یا دانه ها و  همچنین درختان و برگ ها زندگی می کنند. آنها معمولاً حشرات را شکار می کنند  اما انسان ها را نیز گاز می گیرند.

مگس خانگی

/post-137
با مگس خانگی متاسفانه همه آشنا هستیم سماجت این حشره و آزار و اذیت آن و  کثیف بودنش بارها ما را عصبی کرده است. این حشره پراکندگی جهانی دارد.

مارمولک (Lizard (gecko

/post-99
مارمولک ها خزندگانی از گروه سوسمارها و با وفور جمعیت بالا هستند. دارای بدنی نرم و لطیف می باشند. مارمولک ها با داشتن گونه های متنوع یکی از مفیدترین موجودات در کنترل حشرات می باشند و بعنوان شکارگر طبیعی حشرات نقش موثری در کنترل بیولوژیک دارند.