آفات قرنطینه ای

سوسک خرطومی حنایی خرما

/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7