عملیات کنترل آفات علیه موش و انواع حشرات در ساختمان کمپ پتروشیمی صدف انجام شد که برای کنترل موش در فضای بیرونی از طعمه موش آنتی کواگولانتی استفاده گردید و همچنین برای کنترل حشرات از سموم پاراتیروئیدی به کار برده شد.

1xv_index.jpg

2xgv_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.09_(1).jpeg

j44h_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.12_(2).jpeg

s6h_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.13_(1).jpeg

b0wc_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.14_(1).jpeg

2i49_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.16_(1).jpeg

mmmr_whatsapp_image_2021-02-27_at_15.55.17.jpeg