سمپاشی (سم پاشی) علیه مورچه ها

مورچه ها جز راسته بال غشائیان Hymenoptera و کلیه آنها جز خانواده معروف Formicidae می باشند و بیشترین گزارش آلودگی و شکایت در منازل مربوطه به مورچه های ریز با رنگ قهوه ای روشن می باشد.

سم پاشی (سمپاشی) علیه انواع مورچه ها در مکان های مسقف خصوصا منازل به روش ذیل می باشد:

  1. ابتدا با استفاده از سموم بهداشتی مخصوص مورچه ها (خصوصا مورچه های ریز قهوه ای روشن) طبق  دستورالعمل نوشته شده برروی بروشور مصرف سم، میزان مشخصی از سم توصیه را با آب سرد رقیق نموده و سپس داخل سمپاش (سم پاش) بریزید.
  2. سر نازل سمپاش (سم پاش) را بر روی حالت پخش (زاویه پاشش 45 تا 90 درجه) قراردهید.
  3. دور تا دور محل های مورد نظر (خصوصا آشپزخانه، پذیرایی، اتاق خواب ها و هر مکان دیگری که در آنجا مورچه ها را رویت نموده اید) را بصورت نواری با عرض 10 الی 20 سانتی متر سمپاشی (سم پاشی) نمایید.
  4. سپس سر نازل سمپاش (سم پاش) را در حالت سوزنی (تیز یا مستقیم) قرار دهید.
  5. دور تا دور قرنیزها، پشت و داخل کابینت ها و سایر درزها و شکاف های موجود در مکان اجرای عملیات را سمپاشی (سم پاشی) نمایید.
  6. با توجه به اینکه کلنی مورچه ها دارای جمعیت زیاد می باشد و اداره کلنی نیز توسط ملکه صورت می پذیرد،  می بایست سمپاشی فوق الذکر را 3 مرتبه به فاصله 24 ساعت یکبار تکرار نمایید.
  7. با توجه به نفوذ مورچه ها به داخل پریزها، کلیدهای برق، لوازم برقی موجود در آشپزخانه‌ و عدم امکان سمپاشی این محل ها، شایسته است نسبت به استفاده از روشی مناسب (نظیر: ژل گذاری و یا پودرپاشی) برای مبارزه با مورچه ها در این محل ها اقدام نمایید.
  8. برای کسب موفقیت و اطمینان از موثر بودن سمپاشی (سم پاشی)، الزامیست سم پاشی (سمپاشی) و ژل گذاری  و یا پودرپاشی را 14 روز بعد نیز به همین طریق ولی فقط یک مرتبه مجددا تکرار نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *