مارها تقریباً در هر گوشه دنیا زندگی می کنند. آنها در جنگل ها ، بیابان ها ، باتلاق ها و علفزارها یافت می شوند. بسیاری از آنها گودال های زیرزمینی یا فضاهای زیر سنگ ها را خانه به سر می برند.

مار ها نیز مانند هر موجود زنده دیگر دنبال محلی ایمن که بتوانند به راحتی زندگی کنند و غذای کافی داشته باشند. مار ها جانورانی خزنده و در انواع محیط های بیابانی، جنگلی و آبی و ... زندگی می کنند و هر کدام شرایط زندگی خاصی دارند اکثر مار ها به این علت به محیط خانه، خوابگاه یا محل کار شما پناه می آورند چون آب، غذا و سایه برای زندگی خود در اختیار دارند. آن ها دوست دارند به جاهایی هجوم آورند که انواع جوندگان،توده جمع شده کاه یا برگ های درخت یا هر چیز انباشته دیگر، استخر یا حوض آب، شلنگ سایبان وجود داشته باشد.

وجود مار همواره برای افراد ساکن باعث ایجاد ترس و وحشت می شود حال ممکن است آن مار غیر سمی باشد.

چون امکان بهسازی محیط یعنی قطع آب و سایبان برای خیلی از مکان ها وجود ندارد باید از روش های دیگر کنترلی استفاده گردد.

برای کنترل مار ها از دو روش زنده گیری و پاشش دور کننده استفاده می شود روش زنده گیری روشی هزینه بر است و ممکن است دوباره مارهای دیگر به آن مکان هجوم آورند بنابراین روش پاشش دور کننده روشی به نسبت مطمئن تر می باشد.

در زیر تصویر تله مار را می بینید.

 

برای اطمینال باید موش هایی که در محل وجود دارند کنترل شوند تا دیگر مار ها جهت یافتن و تغذیه از آن ها هجوم نیاورند چون دلیل عمده هجوم آن ها وجود موش در آن محل می باشد.

انواع ترکیبات دور کننده برای کنترل مار وجود دارد که شرکت ورسا صنعت سبز با سال ها تجربه در امر کنترل آماده همکاری با خانه ها، شرکت ها، ویلاها وسالن ها و تولیدی ها و انبار های بزرگ می باشد.

پس اولین کار در هنگام مواجعه با این خزندگان آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید و با کارشناسان شرکت تماس بگیرید آن ها بر اساس محل آلوده سعی در راهنمایی شما می کنند تا نخواهید هزینه ای متقبل شوید و اگر امکان بیرون راندن آن وجود نداشت تکنسین های شرکت در محل حاضر شده و اقدامات کنترل را انجام می دهند.

در صورت انجام پروژه عملی توسط شرکت بهسازی های قابل اجرا توسط شرکت انجام می شود.