سمپاشی سایپا

اجرای عملیات کنترل آفات در رستوران سایپا (پیشگامان خوراک تابان)

/spraying-saipa-restaurant
اجرای عملیات کنترل آفات در رستوران شرکت خودروسازی سایپا (دومین خودروسازی ایرانی) به مدیریت شرکت پیشگامان خوراک تابان (پخت) توسط تیم حرفه ای شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز انجام پذیرفت.