سمپاشی دانشگاه شاهد

سمپاشی خوابگاه دانشجویی خواهران حضرت زهرا (س)

/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
کلیه قسمت های خوابگاه دانشجویی خواهران حضرت زهرا (س) توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز سمپاشی گردید.

اجرای عملیات کنترل آفات در دانشگاه شاهد

/pest-control-in-shahed-university
دانشگاه شاهد دانشگاهی بزرگ و برجسته در جنوب شهر تهران است. این دانشگاه دارای واحدهای متعددی نیز در سطح شهر تهران می باشد. شرکت کنترل آفات ورسا صنعت سبز مفتخر گشته تا در سال 1400 در خصوص کنترل آفات (سمپاشی، طعمه گذاری، پاشش دورکننده، تله گذاری و ...) در خدمت مجموعه علمی و زحتمکش دانشگاه شاهد و دانشجویان عزیز خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران باشد.