رفتار دفاعی موریانه ها

موریانه ها برای حفاظت از خود و لانه نفتالین (یا نفتالن) تولید می کنند

/production-of-naphthalene-by-termites
موریانه ها جانوران شگفت انگیزی هستند این حشره با جثه کوچک قادر است یک خانه ی بزرگ را تخریب کند. یکی از ویژگی های این حشره برای حفاظت از لانه خود در برابر بزرگ ترین رقیب همنشین یعنی مورچه تولید نفتالین یا نفتالن می باشد.