در این مقاله به روش سمپاشی مگس شپشی ( سمپاشی مگس کبوتر یا مگس پرندگان) اشاره می شود:

مگس های شپشی یا مگس های کبوتری چیست؟

هیپوبوسیده ها یا مگس های شپشی که روی میزبان خود که اغلب پرندگان یا پستانداران می باشد چسبیده و از آن ها خونخواری می کند.این جانوران جزء شاخه بند پایان، رده حشرات، راسته مگس ها که دارای 3 خانواده، 21 جنس و 213 گونه می باشد که از این میان Pseudolynchia canariensis در ایران حائز اهمیت می باشد که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

Pseudolynchia canariensis?

میزبان مگس کبوتریParasitic infection status of different native species of Columbidae family  in southwest of Iran

انواع کبوتر های اهلی و صحرایی، قمری، یاکریم و بسیاری از پرندگان و گاهی پستانداران میزبان این مگس هستند.


عادت خونخواری مگس شپشی

هر دو جنس نر و ماده از میزبان خونخواری می کنند.

شکل اندازه و رنگ حشره

این مگس ها دارای اسکلت بیرونی سخت و به اندازه مگس های خانگی و به رنگ قهوه ای می باشند.شفیره دانه مانند و به رنگ قهوه ای تیره است.

چرخه زندگی

Pseudolynchia canariensis - Pigeon Fly - Taxo4254 - Wiki.nusPseudolynchia canariensis - Pigeon Fly - Taxo4254 - Wiki.nus

این حشره تخم و لارو را تا زمان شفیرگی در شکم خود نگه می دارد تا از غدد شیری موجود در شکم مادر تغذیه کند.

گزش انسان توسط مگس شپشی

مگس های شپشی از انسان به طور معمول خونخواری نمی کنند؛ حشراتی که تازه به بلوغ رسیده اند در صورت عدم شناسایی میزبان انسان را مورد حمله قرار می دهند اما این مگس ناقل بیماری خاصی در انسان نمی باشد.

بیماری های قابل انتقال در پرندگان توسط مگس پرندگان

این مگس ناقل بیماری مالاریایی پرندگان و ناقل تک یاخته هموپروتئوس کلمبه، هیره ها و  شپش های پرندگان می باشد.

پراکندگی جغرافیایی مگس کبوتر

مگس کبوتر در تمام قاره های جهان و بیشتر کشور ها گسترش یافته و در ایران نیز در استان مازندران، خراسان جنوبی و پادگان های نظامی ایران مشاهده گردیده.

کنترل و سمپاشی مگس کبوتری (مگس شپشی)

شما برای سمپاشی مگس کبوتری ( سمپاشی مگس شپشی) می توانید از مشاوره رایگان با متخصصان زبده شرکت ورسا صنعت سبز بهره ببرید. همچنین این شرکت در تمام حوزه های سمپاشی منازل و اماکن آماده خدمت رسانی است