سیلو چیست

سیلو فضا هایی است که در آن گندم نگه داشته می شود و از قدیم وجود داشته و حالا سیلو های مدرن وجود دارد.

اهمیت سمپاشی سیلو ها

سیلو ها به علت وجود گندم و همچنین جابجایی آن و انتقال آفات کشاورزی با آن حائز اهمیت می باشد.

انواع حشرات و جانوران موذی سیلو

شب‌پره هندی Plodia interpunctella ، پروانه آرد  Ephesti  Kuehniella ، شپشه های آرد Tribolium spp.، شپشه دندانه دارOryzaephilus surinamensis ، لمبه گندمTrogoderma granarium ، سوسک های حبوبات (سوسک لوبیا Acanthoscelides obtectus، سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus، سوسک چینی حبوباتCallosobruchus chinensis ، سوسک باقلاBruchus rufimanus ).

 موشها نیز از جانورانی هستند که در انبارها به محصولات کشاورزی صدمه وارد می کنند.

روش  های کنترل آفات سیلو

متاسفانه در اکثر موارد بدون توجه به نتایج سوء، برای راحتی کار از موادی مانند قرص برنج برای کنترل آفات انبار و همچنین سیلو های گندم استفاده می شود که خطرات زیادی برای سلامت دارد.بهترین روش کنترل فیزیکی و استفاده از سموم شیمیایی مجاز با روش سمپاشی اصولی می باشد.