فاسیولیازیس چیست

یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و نشخوار کنندگان می باشد که از طریق حلزون به میزبان نهایی منتقل و باعث ایجاد کیست در کبد می شود.

رده بندی فاسیولیازیس

این جانور جزء شاخه کرم های پهن، رده میله وارداران، راسته Plagiorchiida و خانواده Fasciolidae می باشد.

علائم بیماری

تب گاهی همراه با لرز و عرق شبانه، دردهای شدید شکمی و ...

نحوه ابتلا به بیماری

تخم انگل از طریق مدفوع آلوده رها شده حیوانات در آب توسط حلزون که میزبان واسط ( ناقل بیماری) می باشد به انسان و سایر دام ها منتقل می شود.

فاسیولیازیس در ایران

این بیماری در شمال  ایران به خصوص اواخر زمستان و فصل بهار که به علت بارندگی حلزون ها افزایش پیدا می کنند شیوع این بیماری نیز افزایش پیدا می کند.

تشخیص بیماری

از طریق مشاهده میکروسکوپی مدفوع افراد مشکوک برای یافتن تخم.

درمان بیماری

استفاده از داروهای ضد انگل انسانی برای انسان و ضد انگل دامی برای نشخوارکنندگان.

پیشگیری و کنترل

چون افزایش بیماری وابسته به حلزون می باشد سمپاشی و کنترل حلزون در کنترل بیماری تاثیر بسزایی دارد. حلزون جزء شاخه نرم تنان و رده شکم پایان می باشد. شرکت ورسا صنعت سبز کلیه اقدامات کنترلی برای این نرم تن را انجام می دهد.