الزام سمپاشی پالایشگاه

الزام سمپاشی پالایشگاه برای جلوگیری از آسیب به سلامتی کارکنان و کنترل زیان های اقتصادی ناشی از آفات بهداشتی می باشد.

بخش های مورد نیاز برای سمپاشی و طعمه گذاری پالایشگاه ها

کلیه خوابگاه ها، اماکن مسکونی، اداری، صنعتی، انبار ها و محل های نگهداری، تهیه و توزیع مواد غذایی در شرکت های فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران

حشرات و جانوران موزی پالایشگاه ها

انواع  بند پایان (شامل: حشرات، کنه ها و ...)، جوندگان موذی (انواع موش ها و ...)، خزندگان (مار و ...) و دیگر پستانداران نظیر سگ و گربه

کنترل آفات پالایشگاه ها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

کلیه اقدامات شرکت بصورت تخصصی، بر اساس به روز ترین متد های علمی جهان و با سم های مورد تایید وزارت بهداشت می باشد و بر مبنای چارچوب اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران و با ارائه MSDS صورت می گیرد.

کنترل جوندگان در پالایشگاه ها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

کنترل جوندگان در این شرکت به دو روش 1- طعمه گذاری با بهترین طعمه های مسموم آنتی کوآگولانت واکس بلوک همراه با Bait station و 2- استفاده از دور کننده (لاک پوششی محافظ سیم کابل در برابر آسیب جویده شدن توسط جوندگان) صورت می گیرد.