Scolopendra یک تیره صد پا گرمسیری بزرگ از خانواده Scolopendridae است که شامل حدود 100 گونه در سراسر جهان، به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، مانند جنوب شرقی آسیا، شمال آفریقا، مدیترانه و آمریکای شمالی یا مرکزی می باشد. تمام جنس های این خانواده گوشتخوار بوده و از حشرات و بی مهرگان تغذیه می کنند.

همانطور که می دانید این بندپایان سمی می باشند و سم آن برای انسان و دیگر مهره داران خطرناک می باشد و باعث درد و التهاب در محل گزش می شود.

تا کنون پنج گونه Scolopendra morsitans, S. subspinipes, S. mutilans, S. japonica, and S. multidens در ژاپن و تایوان شناخته شده است. گونه تازه کشف شده Scolopendra alcyona را می توان در جنگل های تایوان و مجمع الجزایر ریوکیو ژاپن یافت. همچنین این اولین صدپا جدیدی است که در 143 سال گذشته در ژاپن شناسایی شده و اولین بی مهره به این بزرگی است که کشف شده است.

 Scolopendra alcyona جلد (پوست) یشمی رنگ بسیار زیبایی دارد. طول آن 20 سانتی متر و عرض آن 2 سانتی متر است و این امر آن را به بزرگترین گونه صدپا در ژاپن و تایوان تبدیل کرده است.

این بندپا در محیط های کنار آب زندگی می کند و از میگوهای بزرگ آب شیرین تغذیه می کند. این گونه به احتمال زیاد در معرض خطر انقراض است.