هجوم حیوانات وحشی در مناطق روستایی سبب رعب و وحشت ساکنین می شود و همچنین  حضور حیوانات ولگرد نظیر سگ و گربه در مناطق شهری سبب آزار و اذیت و گسترش بیماریهای مشتر انسان و دام می شود. نابودی و هرگونه آسیب رساندن به حیواناتنه تنها به دور از اخلاق و انسانیت بوده و نشان از پایین بودن فرهنگ جامعه است بلکه به نوعی  آسیب رساندن به محیط زیست می باشد.

شرکت ورسا صنعت سبز با داشتن تیم حرفه ای مجهز به تجهیزاتی چون: دارت های بیهوشی، قلاب مخصوص، تور مخصوص، تله های زنده گیر و ماشین قفس دار و همچنین همکاری نزدیک با کلنیک دامپزشکی ساران در مبحث عقیم سازی حیوانات ولگرد و محل های نگهداری آن ها، اهتمام ویژه ای در زنده گیری و جمع آوری این حیوانات بدون هیچگونه آسیب رساندن و حفظ سلامت شهروندان دارد.