سوله ها شامل: محوطه های انباری و کارگاهی به خصوص تولیدی ها و انبار های مواد غذایی و دارویی و صنایع وابسته نظیر صنایع بسته بندی (نظیر: مقوا، چوب و کاغذ) با توجه به شرایط  محیطی آن محل مناسبی برای رشد و تکثیر جوندگان، حشرات موذی و آفات انباری می باشند، لذا باید مرتبا محیط بررسی گردد (مونیتورینگ و پایش مرتب) تا در صورت مشاهده عملیات کنترل آفات اختصاصی صورت  گیرد.

در این مکان ها به علت وجود دائم افراد (پرسنل)، باید در کنترل آفات از روش هایی بهره گرفت که برای کارکنان خطری ایجاد ننماید.

شرکت ورسا صنعت سبز با سال ها تجربه کاری موفق در زمینه کنترل آفات (سمپاشی، طعمه گذاری و ...) به منظور تشخیص و کنترل آفات نیروهای متخصص اعزام می نماید.