موزه ها یکی از مراکز مهم جهت نگهداری آثار فرهنگی، هنری، تاریخی و زیست بومی یک ملت می باشد و بنابرین باید برای حفظ و نگهداری آن نهایت تلاش را کرد، چون گذشت زمان، عوامل بیولوژیک (باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها، گلسنگ ها، حشرات و جوندگان) و عوامل محیطی (دما، رطوبت) باعث تخریب آن می شوند.

در صورت به کار بردن روش های اشتباه و غیر علمی توسط افراد غیر متخصص نه تنها از تخریب آثار جلوگیری نمی شود، بلکه بیشتر موجب تخریب این آثار ارزشمند می گردد.

 در کنترل آفات موزه ها باید از طرح مقابله یکپارچه با آفات و عوامل بیولوژیک استفاده شود و بهترین کنترل، استفاده از روش مدیریت تلفیقی آفات (IPM) می باشد. شرکت ورسا صنعت سبز با سال ها سابقه در زمینه کنترل آفات و دارا بودن دانش فنی مناسب آمادگی خود را برای بکار گیری روش های اصولی و صحیح کنترل اعلام می دارد.