الزام سمپاشی کتابخانه

 کتابخانه ها یکی از مراکزی هستند که بدلیل شرایط ساکن بودن و دمای مناسب و وجود کاغذ  محل مناسبی برای اجتماع موش ها و حشرات و تغذیه آن ها می باشد که با توجه به ارزش کتاب ها، کنترل آفات در این مکان ها باید صورت گیرد.

آفات کتابخانه

قارچ ها، موش ها، انواع حشرات چوبخوار و کاغذخوار مانند سوسک چوبخوار، بید کاغذ (سیلورفیش)، موریانه، شپش کاغذ، کرم کتاب، سوسک حمام و ...

روش سمپاشی کتابخانه

در سمپاشی کتابخانه بدلیل حضور افراد باید از سموم بدون بو و بی خطر برای انسان و در عوض بیشترین کشندگی برای حشرات استفاده گردد و سمپاشی باید به گونه ای صورت گیرد که بر روی کتابخانه پاشیده نشود که باعث آسیب به آثار علمی شود.

کدام بخش های کتابخانه باید سمپاشی و طعمه گذاری شوند

در زیر و پشت قفسه ها، راهرو ها، درز ها و شکاف های دیوار ها و همچنین زیر و پشت میز های مطالعه و دور تا دور کتابخانه.

کنترل آفات کتابخانه ها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

این شرکت با سال ها تجربه در این زمینه و استفاده از جدید ترین متود های روز دنیا عملیات طعمه گذاری، سمپاشی (سم پاشی)، پودرپشی، ژل گذاری و ... کتابخانه ها را انجام می دهد.