سکوهای نفتی محل هایی بر روی دریا برای استخراج نفت و گاز و ذخیره موقت آن می باشد.

با توجه به شیوع و همه گیری کرونا در سراسر کشور باید کلیه اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد که خوشبختانه بیشتر اقدامات و تصمیمات لازم صورت گرفته است ولی یکی از الزامات سمپاشی و ضدعفونی سکوهای نفت و گاز می باشد که کار بسیار دشواری است؛ که در این مورد شرکت ورسا صنعت سبز آمادگی خود را جهت فراهم سازی تجهیزات لازم جهت پیشبرد این هدف اعلام می دارد.